Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence


Psaní a tvorba je pro Evu Velechovskou stejně nutná jako vzduch. Zde najdete přehled toho, co od ní vyšlo. 

Knihy

Devět tváří člověka
Autor: PhDr. Eva VelechovskáZajímá Vás ennegram? Chcete systému více porozumět? Pak vás tato kniha určitě osloví. 
První česká autorka knihy o enneagramu propojuje psychologický systém s širším kontextem vzniku osobnosti a jeho vývoje.

Pomůže Vám poznat ennneagram, jednotlivé typy, ale i vývoj zralosti jako jediná kniha v českém jazyce. 
Kniha je doplněna zkušenostmi ze seminářů a zajímavými výroky, dokreslujícími charakteristiku stylu osobnosti.
Kniha Devět tváří člověka Vám nabídne hlubší pohled na emoční enneagramovou inteligenci.
Toto zvláštní spojení Vám umožní zorientovat se v emočních a kognitivních návycích a spojit si je s mapou lidských stylů.

Dává odpovědi na otázky „Kdo jsem? Kdo jsou ti druzí?"
V součastnosti je dostupné již 4. upravené vydání této úspěšné knihy. 
 
Enneavhledy
Autor: PhDr. Eva Velechovská

Ennevhledy je kniha zamyšlení, která v první své části nabízí ctnosti pro jednotlivé typy. Dívá se na to, co je v každém typu jeho vyšší kvalitou a pomáhá nám této kvalitě v nás rozumět. Zjistíte, že to je něco, co vlastně znáte, co se vlastně někdy děje. Enneavhledy Vám tak pomohou soustředit se na Vaši kvalitu, lépe, prakticky jí porozumět a začít si ji v životě více uvědomovat a především si jí vážit. 

Druhá část knihy se jmenuje „Když má typ dobrý den." Tato část knihy popisuje to nejlepší, co můžete s jednotlivým ennegramovými typy zažít, když mají dobrý den. Dobrý den je ten den, kdy Vám věci jdou, kdy s lehkostí zvadáte i to, že nejdou a setkání s lidmi jsou opravdová. V takových chvílích se projevuje to nejlepší z nás a ostatní to mohou vidět a ocenit. Je to taková malá oslava vzájemných setkání s druhými lidmi, kteří v ten okamžik ukazují svou kvalitu. 

Kniha Enneavhledy ukazuje, že i když to někdy nevíme, kráčíme po cestě. Nabízí pohled na kvality jednotlivých enneagramových typů a tím přispívá k tomu, že tyto kvality sami v sobě a v druhých vidíme a oceňujeme. 
 
Vhledy
Autor: PhDr. Eva Velechovská


Co je to vhled? Slovník říká, že je to náhlé pochopení problému či nalezení řešení. Řešení se jakoby najednou objeví zcela zřetelně v mysli. Kniha vhledů poskytuje takovéto vhledy do běžných životních situací, do mezilidských vztahů. Texty v knize popisují situace velmi dobře známé a nutí nás přemýšlet a vidět je v jiném světle. Můžete se tak povídat na témata jako vztahy a závislost, opouštění, strach z překročení limitů atd. 

Tato zamyšlení původně vznikla jako spontánní ohlédnutí za starým rokem. Mezi lidmi ale měly tyto texty tak velký ohlas, že se v nich jejich autorka Eva Velechovská rozhodla pokračovat a nakonec je vydat i knižně. 

Texty jsou navíc doplněné krásnými fotografiemi, které umocňují dojem ze čtení a tvoří tak velmi silný vjem. Tato knížka je potěchou pro duši, která hledá a snaží se najít v životě odpovědi. Kniha Vhledy může být krásným dárkem pro Vás samotné či pro Vaše přátele.
 

Komunikační hry 

Vytvořila jsem hru Třináctá komnata pro své dvě děti, když byly malé. Měla jsem potřebu s nimi mluvit o důležitých věcech, vědět, co je ovliveňuje a ne jen končit u otázky: „Jak bylo ve škole?" na níž dcera celé roky odpovídala „Přežila jsem." a syn „Dobrý." To mi přišlo jako málo. Hra je mostem a prstředkem pro komunikaci. Původně je hra určená pro podporu komunikace s dětmi, pak jsme ale zjistili, že i lidé v práci potřebují a chtějí někdy mluvit o něčem jiném a vznikla tak Třináctá komnata pro manažery. Ukázalo se, že i v partnertsví je potřeba otvírat podstatná vnitřní témata a nezůstávat jen u logisticko-organizačních záležitostí, a tak vznikla Třináctá komnatna pro partnery. 
V současné době tedy najdete: 
Třináctá komnata (pro rodiny) 

Společným povídáním, nasloucháním a respektem se učíme hodně o sobě i o lidech kolem sebe. Cestou po herní růžici projdou hráči pomocí otázek, úkolů a odměn, sedm barev domečků představující různá životní témata. Otázky jsou rozděleny do tří úrovní náročnosti. Pro děti, rodinu a pro dospělé, kde je v nabídce širší paleta otázek.
 
Hra zlepšující kvalitu života! 
 • Zažijete s blízkými krásné chvíle porozumění a pochopení.
 • Naučíte se vytvářet bezpečné prostředí pro komunikaci.
 • Budete se zlepšovat v aktivním naslouchání a empatii.
 • Naučíte se respektu a přijetí.
 • Budete prohlubovat svoje vztahy a lásku s dětmi i s rodinou.
 • Otevřete své vnitřní zábrany mluvit o vlastních pocitech.
 • Uvědomíte si své bolesti i radosti.
 • Začnete objevovat touhy svého srdce a odvahu je uskutečnit.
 • Porozumíte více sobě i svým blízkým.

Třináctá komnata pro partnery 
Co partneři? Co manžel/manželka? Přítel/přítelkyně? Na ty nikdo nemyslí?

Odpověď zní ANO, samozřejmě myslí a právě proto máme novou verzi hry připravenou speciálně pro PARTNERY! Seznamte se s jedinečnou Třináctou komnatou pro partnery a vyzkoušejte ji.
Čím je Třináctá komnata pro partnery speciální a unikátní? Co v ní najdete?

V sedmi zásadních okruzích životních témat, zastoupených sedmi barvami na hracím plánu, Vám předkládáme důležité otázky, které se vždy vztahují k partnerství.

Například jedna z otázek: „Co nejcennějšího ti vztah přináší?“ nebo „Co si mám myslet, když přestaneš mluvit? Jak mám reagovat?“ či „Jak děti změní partnerský život? Co si o tom myslíš?“

Knížka otázek je pro ty, kteří již doma mají 13 komnatu a chtějí jen rozšíření o partnerskou verzi. 
 
Třináctá komnata pro manažery 
Trinásta komnata pre manažérov 

Hra zlepšující porozumění a respekt v pracovních i společenských vztazích. 
Přínosy hry v pracovním prostředí: 
 • Zažijete sdílení a otevřenost s lidmi, se kterými pracujete.
 • V bezpečném prostředí neposuzování budete mít zkušenost porozumění kolegům.
 • Zmenšíte své vnitřní zábrany a pochopíte, že druzí jsou tak stejní a přece tak jedinečně jiní.
 • Vyslovené odpovědi překvapí i vás.
 • Získáte více jistoty a pochopení v tom, kdo jsou lidé kolem vás.
 • Můžete prohlubovat týmovou ochotu vzájemně se podpořit a respektovat.
 • Budete se zlepšovat v naslouchání, v otevřenosti a empatii.
 • Zažijete společnou radost ze sdílení a důvěry.
Tajemství srdce a mysli
Autor: PhDr. Eva Velechovská


Chcete mluvit o nečem jiném než o tom, jak bylo v práci? Už Vám nestačí si jen vyprávět „kdo, co" atd.? Ztrácíte vztahy v logistice života? Ale jak začít? Určitě ne takové to „Musíme si promluvit...."
Na tuto potřebu, mluvit spolu jinak, o něčem hlubším, podstatném, odpovídá hra Tajemství srdce a mysli. Jedná se o komunikační hru, která Vám pomůže začít o věcech mluvit, znát sám sebe i blízké do hloubky, vědět, které zážitky je formují, co si z různých zkušeností berou atd. 
Hra významně rozvíjí sebeuvědomění, posiluje sebekontrolu, empatii i schopnost navázat vztahy a udržet je.
Zvyšuje emoční inteligenci a rozvíjí komunikaci.
Je vhodná do rodin, pro partnery, na setkání přátel, do klubů a všude tam, kde jsou otevřené dveře pro sdílení, vzájemný rozvoj a opravdový zájem člověka o člověka.