Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Jsem....

Definuje mě mnoho rolí a titulů, tak například: lektorka, koučka, konzultantka, držitelka licence EPTP pro ČR, autorka národních vzdělávacích projektů pro učitele, manažery, autorka knih a deskových komunikačních her a mnoho dalších ale .... Já především JSEM člověk hledající smysl, poslání a vědomí. 

Pro koho?  
Jako lektor, kouč sedím na takové pomyslené trojnožce. Jednu nohu tvoří práce s věřejností, jsou to partněři, lidé, děti a rodiče a výchova. Druhou nohu tvoří práce pro firmy, kde je to "moje" leadeship, tedy pomoci leaderům, kteří ovlivňují mnoho dalších životů. Třetí nohu pak tvoří školství, kde pracuji proto, aby učitelé byli vědomější při své práci s dětmi. Pro všechny tři nohy oné pomyslné trojnožky je společný rozvoj lidí, kteří ovlivňují další životy. Tedy ať rodič, leader nebo učitel mají velký vliv a já cítím, že je potřeba je podpořit a pomoci, aby vychovávali zralé a odpovědné lidi. 

V rovině osobní mám také své tři majáky a těmi je rodina, naše zvířata a má zahrada, kterou velmi miluji a je pro mě zdrojem odpočinku. 

Co? 
V roce 1997 jsem se poprvé seznámila s enneagramem a od tédoby jdu po cestě, které spojuje emoční inteligenci a enneagram. Enneagram vnímám jako nástroj rozvoje emoční inteligence ale emoční inteligence je téma mnohem širší a zabívající se i věcmi, které do enneagramu nepatří. Jako je téma dospělosti, odpovědnosti, záchranáře, oběti ale i důvěry a závislosti. To vše a mnohem více je pro mě emoční inteligence. 


Emoční Inteligence podle mě  
Téma emoční inteligence je dnes velmi rozsáhlé a vyjadřuje se k měnu mnoho autorů, snad povolanějších, něž já dělat výzkumy, analýzy a dát vzniknout teoriím a souhrnům. Moje pojetí emoční inteligence vychází z knih Daniel Golemana a jeho ženy Tary Goleman. To jejich knihy byli pro mě přelomové a pomohly mi rozšířit a formulovat mnoho věcí, které jsem dělala intuitivně.

Takže na čem stojí emoční inteligence, tak jak jí vidím já?

Nejlépe vám to řekne obrázek.
    

Trocha mé osobní - profesní historie

Vzdělání a semináře
 • 1989 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Enneagram professional teacher – Certifikovaný program EPTP školy Trifold School of Enneagram Studies TM Helen Palmer a M. D. prof. Dr. Davida Danielse
 • 2003 - 2007 SAT, Claudio Naranjo M. D., Itálie
 • 2008 Boston Bussines School, Ginger Lapid-Bogda, PhD., dvě sekce
 • 2010 Coaching with the Enneagram certificate program, G. Lapid-Bogda, PhD., Boston Business School, Santa Fe, New Mexiko
 • Vášeň brána ke svobodě Samuel and Ruth Jakob, ČR
 • Analýza typu, Samuel and Ruth Jakob, ČR
 • Zlost a odpuštění, David Daniels, ČR
 • Foundations of Spiritual Method, Helen Palmer, ČR
 • Enneagram interview, Jürgen Gundel, ČR
 • Koučování skrze změnu, Arno Kolhoff, ČR
 • Světlo a stín, Samuel and Ruth Jakob, ČR
 • Enneagram a transformace, Helen Palmer, ČR
 • Instinktivní podtypy, Mario Sikora, ČR
 • Triadický přístup systemického enneagramu, Gabriela Von Witzleben, ČR 
Profesní historie
2010 – Senior Member Enneagram in Business, USA, supervizor pro All members Europe. 
2004 – Pověřený akreditovaný lektor EPTP pro ČR 
2000 – Člen evropské skupiny Enneagram Business Network, supervizor
1996 – Lektorka firemních seminářů, rozvojových programů a analýz (VEVA CZ s.r.o.) 
1992 – Lektor veřejných seminářů osobnostního rozvoje, techniky mentální práce, NLP, výchova dětí. (Agentura VEVA a ENNEA ČR, o. p. s., 1992 – 2009), 1991– 2010 Odborný asistent Technické Univerzity Liberec, sociální psychologie, externista.

Projekty: 
 • Autorka a odborný garant projektu Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve výchovném a vzdělávacím procesu. ESRO v ČR absolvovalo 5928 pedagogů v letech 2005-2007.
 • Autorkou a odbornou garantkou projektu Lektor emočních a sociálních kompetencí (LESK) v letech 2006- 2007.
 • Autorkou odborné části a garantkou projektu Emočního leadershipu v letech 2007-2008.
 • Projekt koncipován pro leadery malých a středních firem - zakončen metodikou pro semináře Emoční leadership odpilotovanou s 36 leadery ČR.

Semináře jichž jsem autorem či odborným garantem: 
 • Emoční leadership 
 • Vědomý leadeship
 • Sebeuvědomění s enneagramem
 • EPTP
 • Den pro sebe
 • Večery ve Vevě
 • EPTP sekce 2 - Panelové rozhovory
 • EQT - emoční trénink
 • Mlýn
 • Rozvoj potenciálu
 • Láska, enneagram a sex
 • Zralost
 • EPTP sekce 4 -  Podtypy
 • Enneagram tří cest
 • Dětský seminář
 •  Vědomé rodičovství