Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

​Život a odpuštění


Za pár dnů máme znovu seminář Mlýn, jehož téma je zlost a odpuštění a tak s tím jsem. Jsem s tím, abych dobře posloužila životu.

Někdy nevím, proč dělám věci, o kterých nevím, že je chci. Taky to tak někdy máte?
Najednou řeknete: „Já bych chtěla.Objevilo se něco, co se zdánlivě bez vás narodilo uvnitř. Nebo to tam bylo vždy a jen jste to nevěděli. Tak nějak to může být.

Odpustit znamená především pustit svoji představu, potřebu, touhu a přesvědčení o tom, co ten druhý má udělat nebo nedělat. Lidé většinou naše představy nenaplňují, nedělají to, co my bychom chtěli. A nejen to, ten druhý dělá věc, které vás bodne u srdce a zraní.
Možná je tu čas nechat to všechno jít a přijmout tuhle lekci.

VHLED

Odpuštění, zlost, bolest, ztráta kontroly nad situací. Připuštění, že ten druhý si může myslet, co chce. Připuštění, že s jeho činy souhlasím, anebo hůř  připuštění, že mu dáme příležitost to udělat znovu.
Ne. Součástí procesu je důležité vědět, že se už dál nebudeme zraňovat. 
Chceme odpustit? 
Máme právo soudit?
Kdybychom nesoudili, nemuseli bychom odpouštět.
Chceme být volní a netrpět? Určitě ano. Jen někdo si myslí, že bude volný, když odpustí a někdo, když to neudělá.
Mlýn bude zase mazec.
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:23.06.2018