Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Vesmír mého já

„Já“ je jediný vesmír, který máš a který existuje jen teď a jen s tebou.
Je tak nezvyklé brát, že všechno, co je kolem nás, je jen naše projekce.
Odraz našich potřeb, vnímání, snů, představ, myšlenek.
Dáváme věcem názvy. Pojmy se učíme podle druhých. Přebíráme názvy věcí, přebíráme to, jak oni cítí, přijmeme vnímání světa druhých do svého světa.  
Ale stále je to svět „Já", tedy můj a podle mě.

Dětem poskytujeme socializaci. Světy „JÁ" se mají potkat, sjednotit jazyk a způsoby, jak společně žít.
V tom světě „Já" jsou jiní lidé, kteří nám slouží jako zdroje emočního prožitku, energetické podpory, skrze ně zažíváme sebe ve všech směrech.
 
A oni využívají nás a my to tak často chceme.
Nabízíme se, jako bychom říkali: „Využij mě k tomu, aby ses cítil dobře, a ukaž mi, že jsem ti k něčemu a že mě máš rád."
Drsné? Snad.
V ten okamžik, kdy se to děje, nám to připadá super a dává nám to pocit hodnoty.
Jde nám o druhé do té míry, do které ovlivňují náš vesmír a my jsme jim otevřeli možnost ho měnit a zasahovat do něj.
A my všichni a všechno okolo jsme to nějak přijali, je to kulisa s vlivem na život.
Ano, je, do určité míry.
Když lidé odejdou, zlobíme se na ně, smutníme. Už nebudeme cítit to, co jsme s nimi zažívali.

V našem „Já“ světě ten druhý odešel a schází nám to, co nám dávalo fajn pocit, a večery jsou dlouhé.

VHLED

V „Já" vesmíru mají různou důležitost různé věci, jako například: vztahy, ekologie, vzdělání atd.
Jedinečný „Já“ vesmír ukazuje, co je pro něj nejlepší. Z jiného „Já“ vesmíru to vypadá jako hodnoty a charakter nebo nehodnoty a bezcharakternost.

Tento vesmír je jenom tak dlouho, pokud je „Já. Pak zaniká.
Nic jiného než tento vesmír pro nás neexistuje. Je jen na nás, jak vyhodnotíme to, co nám do něj vstupuje, pro co se rozhodneme, s kým se budeme stýkat a koho necháme ničit svůj svět.
 
Je na nás, čeho se budeme držet a co pustíme.
Pro vesmíry těch druhých jsme jen používaný zdroj pro jejich uskutečnění plánů v jejich vesmíru.

A pak je tu něco, co všechny „Já" vesmíry propojuje.

Láska.

Miluješ je? Tvůj vesmír je otevřený energii jednoty, absolutní milosti, ve které tě bezbřehý proud energie převede přes řeku zapomnění a přivede tě k tobě, ke světlu, k vědomí.
„JÁ" vesmír se rozplyne uvědoměním Vědomí.

 
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:02.09.2019