Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Two singls

Závislost, obzvlášť na vztahu s druhým člověkm je zdrojem mnoha dramat.
Začátek je fajn. Ty jsi se mnou, já s tebou, svázáno navždy.
Budu šťastný jen když se mnou budeš ty a nejlépe budeš dělat a vypadat, jak chci já.
Pokud to nevíte ještě nevíte ze své zkušenosti je to nefunkční model.
Co se děje v partnerství závislých? To nemusím psát, to znáte. Boj o moc, manipulace, zklamání, dramata.
 
Druhý krok se jmenuje nezávislost.
V době, kdy jsem na to já sama přišla jsem neurvale řekla pravdu: „Nepotřebuji vás, potřebuji sama sebe.”
Tato pozice druhé provokuje a je svým způsobem velmi sobecká.
V procesu dospívání je však nezbytná.

VHLED

Když jste závislí čelíte bezmoci a neřešitelnosti.
Logický krok je tedy, vzít si moc k sobě a stát se vlastní jednotkou.
Jedete na sebe se vším všudy. V partnerství jste pak jako two singls.
Každý za sebe.
Tohle jsou některé z kolizních míst, takového stádia v partnerství: láska, sex, zájmy a dotěrná potřeba spolupráce, možnosti opřít se o druhého, a především důvěra a ochota služby a nabídky sebe bez nároků, riziko blízkosti, které stojí za průšvih.
Stejně jako sobeckost, tlak na zodpovědnost, nedůvěra a stálá možnost sbalit si igelitku a jít.
 
Třetí meta / fáze vztahu, která je „dospělá“ vzájemná propojenost.
V téhle pozici každý rozhoduje z partnerů o sobě a nehází svoje propady na druhého, dokáže komunikovat své city a potřeby a akceptovat svobodu druhého udělat totéž.
Je tu víra v druhého a spojení je zdravé.
Partneři jsou si oporou a umožňují tomu druhému růst s vírou, že on udělá totéž.
Nauči se najít to nejlepší v sobě pro něj.
Společné peníze, majetek a závazky a důvěra, že v tom jsme spolu.
 
A když to víte, už nechcete být two singls.
Chcete milovat někoho, kdo vám věří, odloží na čas i svoje věci, aby se mohlo žít stát společným životem.
A když potřebuji být sám a za sebe je tu možnost.
Mám to? Nemám to? Chci to?
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:01.09.2021