Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Síla – rodina osudu

"Když lidi mluví o osudu, většinou mají na mysli sílu, která leží mimo jejich dosah.
Ovšem tajemství osudu spočívá ve frekvencích. Díky tomu se setkávají dvě hlavní síly. Evoluce a involuce.“

Genové klíče, Richard Rudd

Je to záhada.
Změníme osud, když sami pozvedneme frekvence své DNA?
To je pohled evoluce.
Nebo nám navýšení frekvencí naší DNA umožní vyšší síla mimo nás?
To je pohled involuce.
Pravda?

Oba přístupy jsou správné a vzájemně provázané.
„Hrdinové a hrdinky se rodí na zemi i v nebi.“
Genové klíče, Richard Rudd
 
VHLED

Tam uvnitř nás bydlí jeden, který je vždycky s námi.
Ten uvnitř, řekl svému životu ANO a jde.
Pokud slyšíte svůj vnitřní hlas, který je plný strachu o budoucnost, o zdraví, pokud slyšíte své hlavně hlasy svých rodičů nebo zpravodajů z TV.
Nevěřte tomu hlasu. Nepomáhá vám. Jen jste přijaly ty rozporuplné "pravdivé " informace a pak jste zmatení a nejistí.
Já jsem mu jednoho dne řekla: „Buď zticha.“
Přišel vnitřní klid a jistota.

Víra je volba.
Zvolme vlastní, svobodný život s opatrností v nejisté době.
Zvolme budoucnost pro naše děti.
Zlepšíme svůj život, když budeme zpívat, smát se a všem dobrým lidem přát, jen to dobré.

Involuce? Ano, zavřu oči a prosím Život o milosrdenství a odpuštění za naši nadutost a skutky, kterými jsme ublížili přírodě i sobě.
Možná říkáte, to nepomůže.
A já mám volbu.
Chci s vámi svobodně žít, objímat se a společně se učit.
Je to jedinečný čas osudu i pro TEBE. 
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:07.04.2020