Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Probuzení

Nedávno jsem ukončovala dlouhodobé vzdělávání a v závěru pozvala mladého muže, aby představil svoje podnikání těm úspěšným leaderům z korporátního prostředí.
 
Bylo šokující sledovat, jak jsou šokováni.
Mladý muž klidným a pevným hlasem představil nový koncept firmy: férovost, otevřenost, transparentnost, rozvoj lidí.
Mluvil o tom, jak je důležitá osobní zkušenost s produktem, respekt k lidem, osobní rozvoj a hlavně! Hodnotou firmy není na prvním místě vydělat, tedy ZISK.
Hodnotou je kvalita, udržitelnost, prospěch pro lidi i planetu. Co s tím?
Leadeři se ptaly na obrat ve firmy, platy, počet lidí, efektivitu atd.
Mladý muž se usmál a vysypal z rukávu všechna čísla a přidal myšlenku, že, firma se rozvíjí a funguje, ale my držíme ideu Nového světa a je ho způsobu. Žijeme a děláme business jinak.
 
No a pak se ozvalo. „Ale to staré tady taky bude fungovat, bude to jako dříve?"
Odpověděl: " Ano, nějakou dobu ano. Ale starý svět zmizel a musí zmizet. Musí zmizet postoje nekončícího růstu, drancování, šizení lidí a jejich otrava jenom pro navýšení zisku. A jestli se to nestane, civilizace zanikne. Pomalu nebo rychle a bolestně.“
 
Co to znamená pro každého, kdo se ještě neprobudil a čeká na návrat? Změnu myšlení.
 
Život je živý. Stromy, rostliny, zvířata, všechno kolem nás propojuje a spojuje a jen v harmonii a symbióze se bude dál vyvíjet a žít.
Probudit se? Ó ano.
 
Pár myšlenek k tomu.
  • Přijměte odpovědnost za sebe a svůj život. Všichni jednoho dne umřeme a je to přirozené. Zamysleme se nad tím, jak zabíjíme a necháváme živořit něco kolem nás.
  • Každý člověk má svůj vesmír a potřebuje vědět, že někdy je dobře, když není dobře.
  • Člověk není stroj ani pouhá chemická sloučenina. Je to jedinečná bytost tohoto vesmíru, která má smysl a hodnotu. Má duši a je spojen.
  • Nic není náhoda a jistota neexistuje.
  • Nelijte nové víno do starých měchů. Nové víno do nových měchů.
  • Zapomeňte na to, že někdo vás zachrání a dá vám dobrý život.
  • Každý může a má volbu být obětí svého života nebo jeho tvůrcem.
 
Tak to pro dnešek stačí.
Jen mám dojem, že to budou číst lidi, kteří to vědí. Zvažte to a pošlete těm, co se bojí a udávají a čekají že je systém podrží a zachrání.
Ono to hned nebude, ale jednou to cvakne, otevřou oči a bude nás víc.
Díky za každé nové ráno
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:20.05.2021