Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Přísloví o mrtvém koni

Příslový indiánů z kmene Dakotů:

„Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!“

Nicméně v profesionálním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat:

 • Obstaráme si větší bič
 • Vyměníme jezdce
 • Říkáme: „Vždyť ten kůň vždycky jezdil…“
 • Založíme pracovní skupinu pro analýzu koně
 • Navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních
 • Zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
 • Vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně
 • Založíme výcvikový kurz, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních
 • Vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
 • Upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
 • Zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
 • Zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně táhlo lépe
 • Prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit
 • Uvolníme dostatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně
 • Vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci
 • Zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji
 • Rozjedeme reklamní kampaň, že náš kůň je „lépe, rychleji a levněji“ mrtvý
 • Založíme kroužek kvality (centrum excelence), abychom našli uplatnění pro mrtvé koně
 • Přepracujeme výkonové parametry pro koně
 •  Zřídíme nákladové středisko pro mrtvé koně
 • Nasedneme na svého starého, slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm
 • Nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami
 • Restrukturalizujeme stáj
 • Zdvojnásobíme příděly krmení
 • Prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
 • Povýšíme jezdce
 • Budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli
 • Sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne…

(jakákoli podobnost s existujícími firmami, projekty TQM, certifikací ISO, procesy QMAa a poradci je čistě náhodná, přitažená za vlasy a ostatně úplně mimo…)


Uveřejňuji v případě, že jste si uvědomili, kdo u vás problém vytváří a že možná krmíte mrtvého koně?

I tenhle krasavec může potíže tvořit, ale rozhodně není mrtvý.


Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:22.10.2018