Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Odpovědí je láska

Dívám se na umělecké vyjádření faktu, který si mnoho lidí neuvědomuje nebo na něj zapomíná.

Sochy ukazují kromě jiného skutečnost, že to vypadá, že se potkají dva dospělí lidé. Zdá se to, skutečnost je ovšem jiná.

Uvnitř nás jsou děti plné touhy po lásce a strachu, že zůstanou osamocené.
Děti uvnitř nás jsou plné obav, že nemají žádnou hodnotu a zažívající zoufalství, když je ten druhý nechce. V jejich myslích není budoucnost, ale jen přítomný okamžik, který je těžký. Psychický systém je zahlcen závislostí.
Jak se vyrovnat s chorobnou závislostí nedospělých dospělých?

VHLED

Cítím se stejně dobře, ať mě chcete nebo nechcete.“ : to je znak svobody, schopnost opatrovat sám sebe, přijmout a milovat sebe i druhé.
Právě vztahy, kde je blízkost, láska a intimita, jsou nejohroženější. U těchto vztahů je nejtěžší nevyužít tu možnost nechat se nakrmit láskou a přítomností toho druhého. Nenechat se nakrmit znamená minout tu dětskou touhu a vývojovou potřebu být opečovávaný.
Potřebujeme lásku a přijetí, pozornost od druhých, protože si ji neumíme dát sami. A proto zůstáváme malí, závislí na přijetí, obdivu, uznání těch druhých a jdeme s nimi do dokazování vlastní hodnoty, boje, zlobíme se, trucujeme a mnoho dalšího.
Pro některé lidi je obtížné to jen číst. Nechtějí to slyšet. Jsou uražení, že láska neznamená závislost. Protože si neumí život bez závislosti představit. Mají strach, že bez toho druhého je čeká jen bolest.
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:18.05.2017