Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Objevím se tam, kam mě to táhne

Dělám to, co si myslím, že dělat v tu chvíli mám. Je to kouzlo toho, že děláme to, co je naším posláním, záměrem našeho života.
Pak se zdá, že není třeba enormního úsilí ani obětí a věci se dějí. Měníme směr a řídíme se tím, co roste v nás, uvnitř.
Život ve stínu tohoto bezstarostného žití je vážnost. Děláme si starost s tím, jaký život žijeme a zda je to opravdu dobré a chceme něco zase jinak, moc nevíme jak, ale jinak či lépe. A tato vážnost, ustaranost, posuzování a kontrola, nás odvádí od života samotného, ničí naši spontaneitu a lásku v nás.

VHLED


A přitom je to tak jednoduché. Život nás zavede tam, kam chce, abychom došli. Nevědomost nás nutí brát život tak vážně a řešit ho. Nedůvěřujeme sobě, lidem, životu, a tak za cenu velkých obětí, za každou cenu chceme mít kontrolu nad tím, co se kolem nás a s námi děje. 
Když pustíme kontrolu a přijmeme cestu objeví se synchronicita. Energetické pole propojující a spojující jevy a události ve vesmírné souhře a pak jdeme tam, kam nás to táhne a věci se dějí a my jsme připravení k radostné službě životu.
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:31.10.2017