Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Nepracuj pro peníze

Zdá se to jako nesmysl.
Cicero řekl něco jako: Peníze ctnost nevytváří, ctnost ale peníze vytváří.
Jaká je ta ctnost? Hodně lidí pohrdá vyděláváním peněz, ale tajně po nich touží. Někteří říkají: „Já nikdy nebudu mít tolik, abych...“, „Já si to nemůžu dovolit.“ A tak si to skutečně nemůžou dovolit. 
Možná je ta ctnost pracovitost, výdrž či kreativita. Možná je tou ctností něco vytvořit? Změnit? A být ochotný pro svoji myšlenku pracovat? 
Jak to udělat, abych si to mohl dovolit?

VHLED

Někdo chytrý řekl, že chudoba je stav mysli. Dnes si myslím, že v tom je kus osudu.
Pracujeme-li pro peníze, ony se pak stávají smyslem té práce. Pracují-li pro nás peníze a my děláme to, co milujeme, to, co nás zajímá a prokážeme svoje ctnosti jako klid, pokoru, naději, vyrovnanost, nelpění, odvahu, střídmost, sílu, správný čin, pak realizujeme sami sebe a jsme bohatí nejen duchem.
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:19.11.2017