Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Musí se vyklubat

Ptáče dorůstající ve vajíčku nemá na výběr. Doroste, jeho čas se naplní a skořápka praskne. Musí ven a odhodit ochranný obal svého těla. Všechno má svůj čas. Ptáče se neptá, jestli to je už bezpečné, vyjít ven a zda může začít žít. Nemá na výběr.

VHLED

Problém je s lidmi v tom, že mají na výběr. Otázkou, kterou mnoho z nich řeší, je, zda opustit teplou a bezpečnou ochrannou skořápku. Některým lidem každá zkušenost potvrzuje obavu, jak nebezpečné je žít bez ní mezi lidmi.
A tak zůstávají celý život schovaní ve svých teplých ochranných skořápkách a ztratí okamžiky, které dostáváme jako výjimečnou možnost. Poprvé je rozbít skořápku v mládí zdánlivě prosté. Láska jako emoční únos, jako otevřené dveře, láska umožní let do vesmíru. Podruhé může skořápku rozbít dětský smích a pláč a láska. A pokud se to nestane?
Rozbít skořápku můžeme vždycky. Uvědomění si toho, kde žijeme a co děláme, nám umožní udělat rozhodnutí.
Pokud k tomu nedojde, člověk, na rozdíl od ptáčete, žije dál ve své malé pevné ochranné skořápce.
Zdá se to bezpečné a teplé, pohodlné a pak zatuchlé, těsné, bez možnosti letět do oblak.
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:05.05.2018