Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Moje poselství

Mám trochu pocit, že to dokáži definovat více zpětně, než v době, kdy jsem děti vychovávala.
Na druhou stranu to poselství mělo jasnou a silnou linku.

To moje poselství se mi moc osvědčilo, i když nic není dokonalé. Nebylo snadné tohle poselství v rodině prosadit.

Moje poselství mým dětem zní: MŮŽEŠ a nemusíš.
 
Prarodiče vytrvale zkoušeli prosadit změnu. Říkali dětem „Musíš jít do školy, musíš … „ a děti odpovídaly “ Nemusíme, chceme.“

VHLED

Poselství můžeš, nemusíš, nese důvěra v jedinečnost dítěte a jeho vnímání světa.
 
Důvěru v to, že ví a je dobré.  Když dítě něco zkouší mu tím vzkaz: můžeš.

Vidím to teď na vnučce. Neskáče po hlavě z terasy, nepadá ze schodů, ale silou vší energii jde za tím, co chce ona.

Já v roli babičky bude předávat dál svoje poselství a zazní slova: můžeš.
 
Moje děti jdou a vědí, že v ně věřím a svět nabízí tolik možností.

Stejně tak jako můžeš, ale zazní hranice, kam už v tu danou chvíli nemůže.

To je virtuozita dospělého, odhadnout a nastavit hranice tak, aby dítě bylo motivováno, neomezeno a mohlo zkoušet a objevovat.
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:28.08.2019