Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Mlha nad námi, mezi námi, s námi


Je podivuhodné, jak si mnoho lidí myslí, že je nebezpečné mluvit o sobě a ukázat se druhým.
Obava a pocit, že je důležité něco schovat, generuje jistý druh mlhy. Je to neuvěřitelné znejasnění všeho kolem dokola. Lidem zastínění reality dává falešný pocit, že když něco nepřiznají, že to není vidět a že to nevědí.
Uklidňují sami sebe, že to dobře schovávají. Celou situaci to činí nepřehlednou a oni sami budí jiný dojem, než jaká je realita. Pak tomu lidi uvěří sami. Je to jako císařovy nové šaty
Věci pak nejsou jasné, jsou komplikované, skrývané, překroucené. Dobře utroušené slovo pomluvy, trochu jinak vysvětlené to, co se stalo, účelový popis problému. A?

VHLED

Lidé přijmou vytváření mlhy jako možné řešení vztahů doma i v práci. Ti, co běhat mlhou nechtějí, vystrkují hlavu, aby se rozhlédli, kde doopravdy jsou. Zvykově se naučíte použít cestičky i v husté mlze. Lidi do sebe narážejí, zlobí se, co tam ten druhý dělá, proč to dělá. Rozčilují se, že to by dělat lidi neměli.
Udržovat mlhu a nejasno je důležité, protože když nevíte, kam jít, proč chodíte dokola, couváte a vyvoláváte konflikty.

Mlha je pak velký pomocník, je to alibi a způsob, jak zůstat schovaný ve své skořápce, doufající, že se nebudu muset narodit k plnému vědomému životu.
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:04.05.2018