Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Mám pocit, že to pro tebe musím udělat

Pocit, že to musím pro toho druhého udělat je dost konkrétní bod, kterému je dobře věnovat pozornost.
Ve své podstatě je to mezilidská hra založená na výměně a je základem mezilidské interakce.
 
Je to výměna energií pro vzájemné použití, protože o to jde. Dostat to, co potřebuji pro vlastní uspokojení. Nejde o to, že se to děje, protože to tak prostě je.
 
Jde o to, jak se to děje?  


Zvláštní okamžik je právě ten pocit, že „to pro tebe musím udělat“, tedy nechat se použít a využít.
Dobře, ale za jakých podmínek?
Jedna varianta je, že jsem já použil toho druhého tolikrát a on mi vyhověl, že už je mi blbé, tu nahromaděnou a nevyváženou energii nevyrovnat vlastními službami pro toho druhého.
To je situace, kterou můžeme označit jako win win princip.

Existuje další varianta a to obava, že když se nenechám použít, ten druhý mě nebude mít rád a ztratím pro něj hodnotu. T
Tento příběh má mnoho podob a mnoho konců a eskalací.
Jedna z vět na konci takového příběhu může být: "To, že mě bije, je moje chyba. Měla jsem se mu lépe nabídnout.  Víc se snažit. Neudělala jsem to tak, aby byl spokojen, takže je to moje vina a on mi to jen dal najevo."

Ochota anebo nutnost nechat se použít druhým k jeho uspokojení, což by mělo vést k tomu, že já jsem spokojený, je spojena s naší situací z dětství.

Je to návyk dát svoji energii, sami sebe, proto, aby ten druhý byl spokojen.  Aby chtěl být s námi.


Nabídnete se někdy tomu druhému k využití?
Jaký je váš vnitřní motiv?
 
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:28.11.2019