Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

​Kdy končí láska?

Kdy končí láska?
Má-li to konec, pak to nebyla láska.
Milovat? 
Důvěřovat?
Sobě i tobě
Upřímný?
K tobě i k sobě
Věnuji čas udržení spojení spolu
Porozumět tobě i sobě
Starat se a pečovat o zdraví
Volnost máš, mám, máme.
Svoboda nebo láska?
Láska je svoboda
Láska bez tvé přítomnosti
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:26.09.2018