Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Co je důležité, je očím neviditelné

Kdo v dětství četl knihu Malého prince ví, kolik moudrosti v něm můžeme kdykoliv najít.
 
Dívám se na svět. Dívám se na ty, kteří bojují i nebojují.
 
To, co je opravdu důležité je duše a její poslání a touha.
Její vyspělost a naše spojení.
V tom je mnoho věcí, kterým nerozumíme a rozumět nemusíme, nemáme.
 
Duše je jako majitel firmy a ego jako ředitel.
 
Ředitel pracuje pro svého majitele a tělo je chrám, ve kterém se to děje.
 
Jak málo z toho člověk ví.
 
VHLED

Čtete tu knihu svého života?
Možná ji čtete každý den, ale má-li být něco zažito, to nevidíme.
Vidět znamená přivést do vědomí.
Vysvětlit či osvětlit znamená přinést do toho skrytého koutu světlo.
 
“A v něm život byl a život bylo světlo lidi. “
                                                        Jan
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:02.10.2021