Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Cesta z bodu A do bodu B

Tenhle příměr mě provázel mnoho měsíců.
Opustíte stát, kousek země je ničí a pak vstoupíte na výsostné území jiného státu.
 
Opustila jsem zemi A. Byl to celý můj svět: práce, děti, rodina.
 
Tím, že ze země vyjedete nezmizí, je vrytá do vašeho těla, a přesto už víte, že není vaše.
 
 Něco se změnilo? Všechno je známe, vyběhané, co člověka vede k tomu, že to chce opustit? Ne, tak to není. Neopouštíte ty lidi, a přece je tu pohyb někam dál, za hranice země A.
 
Země nikoho je mazec. To staré už není, vy ho nechcete. Tohle území spláchl déšť a slzy, spálilo slunce.
Každý krok z tohoto území bolí.
 
Kam jít? Kde je to čára země B a co tam je? Je důvod tam jít? Je důvod nechat být mnoho věcí? Možná ano, ale jaký je ten důvod?
 
Jediná zpráva o tom chodu byly pro mě obrazy, které jsem malovala.
Jsem jako malíř mazal, laik, a přesto moje ruka převedla emoce, pocity, bolest, touhu, žár a beznaděj, lásku a naději do energie, do obrazů.
Podívat se na to, co jsem namalovala mi přineslo pochopení a vysvětlení toto, co se semnou děje uvnitř.
 
Jen ty obrazy jsou svědky okamžiku vkročení do světla Lásky, Boží milosti a země B.
 
Byla to cesta plná zmatků, bolesti, odevzdání a puštění ega.
 
Jsou věci, které nelze napsat a pojmenovat a jsou to svědci.
Jsem v zemi B a není to země, je to z energie milosti a nekonečné lásky.
Malujme, zpívejme a žijme.
Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:09.06.2021