Vědomá firma vedená srdcem

Enneagram a emoční inteligence

Vydírání

Vydírání stojí spoustu energie. Je to manipulace spojená se záměrem (dostat toho druhého kam chci já), tlakem (udělej, udělej, udělej), nárokem („ale potřebuji“ nebo „ty jsi slíbila“), bezmocí (už nevíte jak toho druhého přesvědčit), s mocí („Dej to sem, já to pro tebe udělám.“), zlostí („Proč to děláš!!!!! Nechápu!!!“) a pomstou („Jen počkej!“).
Když neuděláš, tak…
budu nemocný
zabiju se
budu smutný
neunesu to
co o mě řeknou lidi
nebudeme mít peníze a skončíme pod mostem
najdu si někoho jiného
už ti nikdy nedám děti
Je to nárok nezralé, nevědomé osobnosti, která vydírá: „Když nenaplníš moje potřeby, které si neumím naplnit sama, tak bude tohle všechno. A už to nesnesu, aby to bylo jinak než tak, jak chci já. Protože to, jak já to chci, je to správné, spravedlivé. Všichni to vědí. Jsem lepší, a proto by měli uznat, že mám nárok na svoje řešení a naplnění svých požadavků (což jsou vlastně potřeby).“ 
VHLED
Vyděrač oplývá energií. Zlost generuje energii a pocit nároku. Nárok je spojený s falešnou sebedůvěrou, resp. pýchou. A jak se říká: „Pýcha táhne lépe než traktor.“ Nárok generuje potřebu, aby věci byly tak, jak vyděrač chce. To vytváří obrovskou naléhavost a tlak na okolí. Vyděrač tlačí lidi ke zdi a drtí je tam proto, aby dosáhl svého. Jde o moc, podrobení, závislost a podmanění. Pro mnoho lidí je to tak moc nepříjemné, že raději vyděrači vyhoví. A co víc? Občas si sami zavydírají. Mají na to po tom všem přeci nárok. 

Autor:Eva Velechovská
Médium:Facebook
Datum:23.05.2018